Energetyk Przedsiębiorstwo Inżynierskie

82-300 Elbląg
ul. Nowodworska 10 d
NIP 578 012 64 74

Telefon:
+48 888 888 707 
+48 55 237 15 15 

e-mail:
biuro@energetyk.pl


Oferta

Oferta

Budownictwo elektroenergetyczne:
- stacje transformatorowe
- linie elektryczne napowietrzne i kablowe SN 15kV i nN 0,4kV
- elektroenergetyka przemysłowa
- instalacje elektryczne
- rozdzielnie SN 15kV i nN 0,4kV
- oświetlenie i iluminacja
- świetlne sygnalizacje drogowe
 
Pomiary elektryczne
- okresowe pomiary instalacji elektrycznych
- próby napięciowe kabli metodą VLF do 60kV
- elektryczne pomiary rozruchowe
 
Produkcja i sprzedaż
- słupowe stacje transformatorowe
- konstrukcje stalowe dla sieci SN i nN
- żerdzie wirowane
- żerdzie typu ŻN
- belki ustojowe
 
Usuwanie kolizji z liniami elektrycznymi

Projektowanie w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Przygotowanie wniosków o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych

Wynajem agregatów prądotwórczych

Wykonywanie przewiertów i przecisków sterowanych

Jesteśmy członkiem

  • Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych ,,STELEN’’,
  • Stowarzyszenia Pracodawców Ziemi Elbląskiej,
  • Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zrealizowane Projekty / Otrzymane Dotacje


“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

„ENERGETYK” Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz
Realizuje projekt pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGETYK poprzez rozbudowanie parku maszynowego”

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013


“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie
bezwykopowej budowy linii kablowych i rurociągów przez Przedsiębiorstwo
Energetyk Jerzy Łyszkiewicz w Elblągu”


Całkowita wielkość projektu: 2 953 230,00 zł

Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 766 700,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierskie Energetyk Jerzy Łyszkiewicz
 


ENERGETYK Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz z
siedzibą w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 10 D
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Dotacje na kapitał obrotowy
 
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr
SA.57015(2020/N z programu operacyjnego POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia.
 
Dofinansowanie projektu z UE: 125 738,58 zł