Energetyk Przedsiębiorstwo Inżynierskie

82-300 Elbląg
ul. Nowodworska 10 d
NIP 578 012 64 74

Centrala:
+48 55 237 15 15
+48 55 232 40 67
+48 55 234 30 44Oferta

Oferta

Nowa usługa:
 • wykonywanie przewiertów sterowanych  
 • badanie kabli średniego napięcia do 35 kV metodą napięcia wolnozmiennego (VLF) 0,1Hz
 • próby napięciem stałym do 60 kV

Słupowe stacje transformatorowe
 • konstrukcje stalowe dla sieci elektrycznych 15 kV i 0,4 kV
 • budownictwo elektroenergetyczne SN i Nn
 • oświetlenie i iluminacja
 • sygnalizacje drogowe
 • elektryczne pomiary rozruchowe
Pomiary instalacji elektrycznych ,,zerowanie’’
 • projektowanie sieci i instalacji elektrycznych
Usuwanie kolizji z liniami elektrycznymi

Warunki techniczne - załatwianie spraw związanych z uzyskaniem i realizacją

Jesteśmy członkiem

 • Stowarzyszenie Producentów Konstrukcji i Urządzeń Elektrycznych ,,STELEN’’,
 • Stowarzyszenia Pracodawców Ziemi Elbląskiej,
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich.


“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

„ENERGETYK” Przedsiębiorstwo Inżynierskie Jerzy Łyszkiewicz
Realizuje projekt pod nazwą: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGETYK poprzez rozbudowanie parku maszynowego”

Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013


“Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie
bezwykopowej budowy linii kablowych i rurociągów przez Przedsiębiorstwo
Energetyk Jerzy Łyszkiewicz w Elblągu”


Całkowita wielkość projektu: 2 953 230,00 zł

Kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 766 700,00 zł

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierskie Energetyk Jerzy Łyszkiewicz